Vòng bi chuyên dụng cho trục cán thép

Vòng bi tang trống